Lara Croft - Tomb Raider

01. 12 2018 08:50 | trinity
Lara Croft - Tomb Raider
Lara Croft - Tomb Raider Foto: Paramount Pictures

Zabrániť tomu, aby sa trojuholník zaručujúci temer neobmedzenú moc dostal do nesprávnych rúk môže len Lara Croft!

(Lara Croft: Tomb Raider, Akčný dobrodružný film, 97', USA/Nem./VB/Jap., 2001, Stereo, HD)
Réžia: Simon West
Hrajú: Angelina Jolie, Jon Voight, Iain Glen, Noah Taylor, Daniel Craig, Richard Johnson, Chris Barrie, Julian Rhind-Tutt, Leslie Phillips, Robert Phillips, Rachel Appleton, Henry Wyndham, David Cheung, David K.S. Tse, Ozzie Yue


Krásna Lara Croft (Angelina Jolie) je nepokojný duch – neustále niekde pátra po prastarých artefaktov a legendárnych pokladoch. Túto nie práve každodennú vášeň zdedila po svojom otcovi Richardovi (Jon Voight), ktorého posledný dôležitý odkaz –je totiž už niekoľko rokov po smrti – sa Lare až dnes podarilo nájsť v staručkých hodinách... V odkaze stojí, že Lara musí čo najskôr nájsť obe polovice tajomného trojuholníka, ktorý by mohol – ak sa dostane do nesprávnych rúk – priniesť svetu len slzy, bolesť a skazu... Pred mnohými rokmi práve z tohto dôvodu trojuholník rozbili na dve časti – a ukryli ich na opačných koncoch sveta... Pretože keď sa planéty v našom slnečnom systéme zoradia za seba do jednej línie, takpovediac „do zákrytu“ – čo sa stáva len raz za päťtisíc rokov – ten, kto vlastní obe polovice trojuholníka, získa temer neobmedzenú moc! Nuž a čas, keď k takémuto zoradeniu opäť dôjde, nastane už o niekoľko dní... Lara sa teda vydáva na neľahkú cestu – nie však preto, aby sama získala onú moc, ale skôr preto, aby svet ochránila pred možnými negatívnymi následkami -, pretože si je vedomá, že nie je sama, kto vie o existencii a význame trojuholníka... Je tu totiž ešte aj tajný a veľmi mocný spolok, ktorý je takisto „v obraze“ – Ilumináti...

Sledujte v sobotu, 22. decembra, o 20.15 – alebo v repríze v nedeľu, 23. decembra, o 15.10, v pondelok, 24. decembra, o 13.40, v sobotu, 29. decembra, o 20.15 a v nedeľu, 30. decembra, o 15.30!

Komentáre ( 0)